Mlade žene najviše pate od preosteljivosti dentina

Mlade žene najviše pate od preosteljivosti dentina
0 23 октобра 2014

Rezultati studije poprečnog preseka sprovedenoj na uzorku od 787 Amerikanaca koja je nedavno sprovedena u Sijetlu, SAD,  pokazali su da gotovo osmina pacijenata pati od preosetljivosti dentina, pri čemu je to najčešća zastupljena pojava kod pacijenata mlađih od 65 godina, i  to žena. Rezultati ove studije objavljeni su u martovskom izdanju Žurnala Američkog udruženja stomatologa.

Istraživanje je sprovođeno 8 meseci u periodu od 2010 – 2011 godine u 37 udruženih stomatoloških ordinacija.  40% pacijenata ima problema sa osetljivošću, bolom i neprijatnošću gingive. Kod 60% ispitanika prvi simptomi su se pojavilli pre više od 6 meseci pre početka istraživanja, ali na te simptome nisu obraćai puno pažnje.   Čak 88% je izjavilo da bol u zubima ili gingivi osećaju većinu dana, dakle ne stalno.

Od ukupnog broja ispitanika, 19% je imalo problem sa preosetljivošću dentina koja ima je dijagnostifikovana, a najveći deo tog procenta činile su žene starosti između 14-44 godine (56%) .

www.dental-tribune.com