Krunice i mostovi

slika10   Veštačka krunica (navlaka) nadoknađuje oštećene i estetski neprihvatljive zube koji se ne mogu nadograditi plombama. U svakodnevnoj praksi se najčešće koriste keramičke krunice.

 

 

 

zubni most  Mostovima se nadoknađuje jedan ili više izgubljenih zuba. Most se sastoji od dve krunice koje se stavljaju na postojeće zube koji služe kao nosači i od veštačkih zuba koji popunjavaju prazninu.

 

Pre stavljanja krunica

Pre stavljanja krunica + ugradjeni implanti

Posle stavljanja krunica

Posle stavljanja krunica