Ortodoncija

Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zubi kao i nepravilnog odnosa među vicnim kostima. Ortodontski aparati mogu biti mobilni i fiksni, a njihov izbor se zasniva  na dijagnozi i uzrastu pacijenta. Nepravilnosti se u decijem uzrastu mogu korigovati i mo bilnim i fiksnim aparatima, a kod odraslih osoba koriste se fiksni aparati.

 

Na slici možete videti primer pacijenta Stomatološke ordinacije Eurodent u Beogradu sa problemom nepravilne pozicije zuba koji se može rešiti takozvanom fiksnom protezom.

 

Jaw orthopedics example of jaw that needs prosthesis

Before jaw orthopedics/prosthesis

Jaw orthopedics faze of adding prosthesis

Jaw orthopedics phase of adding prosthesis

Result of jaw orthopedics

Effect of jaw orthopedics / jaw prosthesis

After jaw orthopedics with splint Belgrade Serbia Dental tourism prosthesis

After jaw prosthesis / jaw orthopedics with splint