Parcijalne i totalne proteze

Totalna proteza nadoknadjuje nedostatak zuba i tkiva kod potpune bezubosti.
totalna

Parcijalne proteze se koriste za nadoknadu više zuba u slučaju da je nemoguće izraditi most. Proteza može biti u potpunosti izrađena od akrilata ili od metalnog kostura na koji se umeću akrilat i zubi.

Najčešći problemi kod donjih proteza su njihovo ispadanje pri govoru i žvakanju.
parcijalna