3D štampani zubi koji se sami čiste

0 20 марта 2016

Zahvaljujući razvoju tehnologije i napretku u razvoju 3D štampača, došlo je do značajnog pomaka u stomatologiji. Pre svega u razvoju stomatoloških punjenja i implanata. Istraživači iz Holandije su uspešno kreirali 3D-odštampani zubni implant napravljen od oređene vrste antimikrobske smole koji samostalno ubija štetne bakterije u ustima. Drugim rečima, ovaj zub se samostalno čisti. Plastika od koje je zub napravljen sadrži kvaternarne amonijum soli koje su pozitivno naelektrisane, što znači da mogu eliminisati negativno naelektrisane bakterije. ,,Materijal može ubiti bakteriju pri kontaktu, a sa druge strane nije štetan za ljudske ćelije“, rekao je jedan od istraživača, Andreas Herrmann sa Univerziteta u Groningenu za časopis New Scientist. Dodavanje alternativnih materijala na osnovni polimer je jedan od trenutnih izazova u 3D štampanju, ali inkorporacija aktivnih hemijskih supstaanci kao što su antimikrobske soli koje se ovde koriste, mogu biti velika blagodet za medicinsku industriju, koja bi mogla koristiti sterilne ili antimikrobske 3D implante za veliki spektar potencijalne primene. Da bi testirali efikasnost ove antimikrobske plastike od koje je zub napravljen, istraživači su napravili test u kom su uzorke obložene smolom stavili u smešu od pljuvačke i bakterije streptokoke (Streptococcus mutans) koja je jedan od najznačajnijih uzroka