Akupunktura u stomatologiji

0 23 October 2014

Prema istraživanju u Majnbergu u Nemačkoj, u nedavno objavljenom članku, nemački stomatolog, profesor Vinfred Vojak (Winfried Wojak) iz mesta Horn-Bad Majnberg, opisuje kada i kako se akupunktura može primeniti u okviru stomatologije.

Profesor Vojak smatra da je akupunktura važna i efikasna dijagnostička metoda može da pomogne da se efekti stomatološkog lečenja poboljšaju. U članku koji je objavio na  web sajtu DWZ online, on objašnjava da se akupunktura može primeniti ili integralno u skladu sa svim aspektima ove tradicionalne kineske metode ili ograničeno na uhu kao samostalan sistem.

Prema Vojaku, akupunktura može dati puno koriti u svakodnevnoj praksi, kao na primer, da se može koristiti za lečenje izraženog faringealnog refleksa. U skaladu sa ovim primerom, igla koja se koristi u akupunkturi bi se postavila na poziciju KG 24, koja se nalazi ispod donje usne. Kada je korišćena zajedno s tehnikom emocionalne slobode (EFT), odnosno, tapkanjem akupunkturnih tačaka oko uha uz afirmacije − što je svojevrsna metoda samo-reprogramiranja, akupunktura je dovela do uspešnog izlečenja kod dve trećine pacijenata s izraženim faringealnim refleksom, naveo je Vojak svoja iskustva. Vojak navodi da je akupunktura bila od pomoći i pri lečenju glavobolje, kraniomandibularne disfunkcije, zuj

Posted in News | Tags: , , ,